Publika dokument om förskolans verksamhet i pdf format. Så som t.ex stadgar, likabehandlingsplan osv.