Montessoripedagogik

Pedagogiken på Skogsgläntan inspireras av barnpedagogen Maria Montessoris tankegångar om barnets utveckling och behov. Pedagogiken bygger på synsättet att barn är fulla av upptäckar- och arbetsglädje. Det egna intresset är drivkraften att söka kunskap. Genom att låta barnet välja aktivitet fritt skapas förutsättningar för att de ska utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna.

 

Barnen behöver känna att de klarar av att utföra saker själva och de tycker om att själva klara av vardagssysslor. De får handledning av pedagogerna. Eftersom barnens intressen varierar med ålder och mognad låter vi barnen få möjlighet att utveckla sig inom de områden de känner behov av och i den takt de behöver. Montessorimaterialet är utvalt för att passa varje ålder och mognad. Det finns material för praktiskt arbete, sinnestränande material, språåk, matematik, kultur, biologi, historia, geografi och musik.

 

På Skogsgläntan fokuserar vi under veckans samlingar på olika delar varje dag i samband med vårt tema, alla dagar i veckan innehåller dock mcyket uteaktiviteter oavsett väder och vind. Måndagar är det naturvetenskapliga områden som gäller, på tisdagar språk, bygg och konstruktion. Onsdagar har vi stort focus på ute tid hela dagen och fokuserar därför på naturkunskap. På torsdagar kör vi sångsamling eller röris och på fredagarna gör vi klart sådant som påbörjats under veckan och planerar inför nästa vecka.