Månadsavgift vid Skogsgläntan

Avgiften betalas förskottsvis inför varje månad på bankgiro: 5634–1530.
Skriv familjens namn och aktuell månad betalningen avser. Medlemsavgiften ska under perioden vara enligt följande

1. Medlemsavgift:
Grundmedlemsavgiften ska under perioden vara enligt följande:
(observera punkt 3 för barn över 3 år (se länkat dokument nedan))

Barn 1 : 950 kr/mån
Barn 2 : 800 kr/mån (totalt 1750 kr/mån)
Barn 3 : 420 kr/mån (totalt 2170 kr/mån)

 

För alla detaljer kring avgifterna, läs länkat dokument
Länk till dokument kring månadsavgifter vid Skogsgläntan 
Avgifter.pdf


 


 

Print
Categories: Publik
Tags:

Please login or register to post comments.