Månadsavgift vid Skogsgläntan

Länk till dokument kring månadsavgifter vid Skogsgläntan

Lediga barnplatser efter sommaruppehållet

Det finns för tillfället ledig barnplatser inför höstterminen :)

Vårstäd

Lördag 5 maj är det dags för traditionsenlig vårstäd på Skogsgläntan

Engagerad Förskollärare sökes

Vi söker dig som har förskollärarexamen eller är nära att avsluta dina studier till förskolelärare. Du ska vara väl förtrogen med Läroplanen Lpfö 98/10. Som person är du är ödmjuk, kreativ, pålitlig och sätter alltid barnets bästa i centrum. Du tar ansvar både för ditt eget arbete och för samarbete inom arbetsgruppen. Du kommer också tillsammans med resten av pedagogerna utifrån aktuella styrdokument planera, genomföra, dokumentera och utvärdera förskolans verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid tillsättande av tjänsten

Sökes förskoleplats åt ditt barn?

Intresserad av Montessoripedagogiken och hur ett föräldrakooperativ fungerar?
RSS