Fakta om föräldrakooperativ

Att ha sina barn i ett föräldrakooperativ innebär att du som förälder får stor insyn och väldigt mycket att säga till om när det gäller ditt barns förskolevistelse.

 

Skogsgläntan är en ekonomisk förening där det är föräldrarna som sitter i styrelsen. Huvudman för förskolan är styrelsens ordförande. Just nu heter vår styrelseordförande Magnus Trobeck. Ansvarig för den pedagogiska verksamheten är rektor Cecilia Hedlund. Personalen är anställda av föreningen, det vill säga föräldrarna till barnen på förskolan. Förskolan granskas enligt kommunens riktlinjer och regelverket är samma som för de kommunala förskolorna. Skillnaden är att förskolan drivs i privat regi.

 

Som förälder i ett föräldrakooperativ innebär det också att du är med och tar ansvar i verksamheten. Bland annat innebär det att man har ett visst antal städdagar på förskolan varje termin. Detta går självklart att leja bort till en firma. Det innebär också att vi har gemensamt vår- och höststäd på förskolans gård. Dessutom finns det ansvarsuppgifter att ta på sig för de föräldrar som vill ha mer ansvar.

 

Öppettiderna styrs och justeras av den nuvarande föräldragruppens behov och i dagsläget öppnar vi 07.30 och stänger 17.15.

 

Vi har en egen kö för den som är intresserad av en plats hos oss. Vi tillämpar syskonförtur.