Personalen på förskolan består av:


  • Rektor Cecilia Hedlund 100%
  • Johan Förskollelärare 100%
  • Annelie Förskollärrare 70%
  • Johanna 3,5 års universitetsstudier lärarprogrammet 75%
  • Camilla barnskötare 100%