Om verksamheten

Skogsgläntan är ett föräldrakooperativ som ligger på Hammarö med skogen som närmsta granne. Här arbetar fem engagerade pedagoger med barngruppen som består av runt 20 barn. Barnen är mellan ett och sex år och är indelade i två grupper baserat på ålder och utveckling.

 

Skogsgläntans verksamhet utgår från förskolans läroplan och hos oss är barnen delaktiga i att planera och påverka sin egen vardag. Verksamheten har ett naturfokus och mycket av verksamheten är således förlagd till vår vackra utemiljö och närliggande skog.

 

Vi börjar våra dagar med en aktiv samling 9.00. Vi samlas och barnen äter frukt. Sedan går vi igenom vilken dag det är och vad vi ska hitta på under dagen. Under samlingen är barnen indelade i två grupper baserat på ålder och utveckling. I gruppen för de äldre barnen skickar vi även runt “berättarägget”. Barnen som håller i berättarägget får berätta om något för gruppen, till exempel vad man gjort under helgen. Bakom ägget ligger en demokratisk tanke och barnen som inte pratar får lära sig att lyssna och låta den som pratar få prata till punkt.

 

Under förmiddagen fortsätter barnen vara indelade i de två grupperna. Barnen bestämmer själva vad de vill göra och personalen finns till hands för att uppmuntra och stötta verksamheten. Vi arbetar aktivt med vår likabehandlingsplan som bland annat ska främja barnens likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på förskolan. Eftersom vi även är ett föräldrakooperativ erbjuder vi en förskola där du som förälder får du chansen att vara delaktig och påverka ditt barns vardag på förskolan. Dessutom är gemenskapen mellan förskolans föräldrar och barn stor hos oss. Läs mer om hur det är att vara delaktig i föräldrakooperativ.

 

Vi lagar all mat själva på förskolan och all frukt vi äter är ekologisk. Vi försöker också i så stor utsträckning det är möjligt att servera ekologiska grönsaker. Att vi lagar all vår mat från grunden på förskolan innebär inte bara att vi kan erbjuda en näringsriktig mat, det innebär också en hemtrevnadskänsla för barnen. En gång i veckan försöker vi tillaga och äta lunchen ute vid vårt vindskydd. Där har vi tillgång till en eldstad där vi kan göra upp eld och tillaga maten på en Muurikka. 

 

All vår verksamhet utgår från förskolans läroplan och hos oss är barnen alltid delaktiga i att planera och påverka sin egen vardag. Varje fredag får barnen själva komma med förslag om vad de vill gör kommande vecka, vilket är mycket uppskattat hos barnen. Dessutom arbetar vi aktivt med teknik. Barnen får turas om att t.ex. vara i-padansvariga och får som exempel ta egna bilder. Varje onsdag är vi utomhus i skogen. Då går vi promenader, är vid vårt vindskydd och leker lekar i skogen. Ibland tar vi med oss matsäck ut.

 

Varje fredag skickar förkolechefen ut ett veckobrev till föräldrar med bilder och information om veckan som gått.


 Bildgalleri från Skogsgläntan
Displaying 1-9 items.
Loading...