Om Kooperativ

Fakta om föräldrakooperativ

Att ha sitt barn i ett föräldrakooperativ innebär att man som vårdnadshavare får stor insyn och kan vara med för att påverka när det gäller ens barns vardag.

Skogsgläntan är en ekonomisk förening där invalda vårdnadshavare bedriver en styrelse. Styrelseordförande för verksamheten är just nu Malin Larsson.

Ansvarig för den pedagogiska verksamheten är skolchef och rektor Cecilia Hedlund.

Personalgruppen är anställda av föreningen. Förskolan granskas enligt kommunens riktlinjer och regelverket är som för de kommunala förskolorna. 

Öppettiderna styrs och justeras av den nuvarande föräldragruppens behov och i dagsläget öppnar förskolan 07.00 och stänger 17.15.

Dagliga verksamheten

Som förälder har man inget arbete i den dagliga verksamheten, vi har valt att alltid ha personal kring barngruppen på heltid. Vi har en anställd lokalvårdare som sköter det dagliga städet efter förskolans öppettider.

Vår-och höststäd

Ett tillfälle per termin har vi städdag på förskolan.  Under städdagarna möts alla vårdnadshavare som kan upp på förskolan för att storstäda och fixa till insidan på huset och utemiljön. 

Styrelse

Vårdnadshavare från kooperativet sitter i styrelsen. Just nu finns 6 poster där alla är tillsatta. Man är alltid varmt välkommen att höra av sig om man skulle vara intresserad av att vara med för att delta och påverka i styrelsens arbete. 

Styrelse

Ordförande: Malin Larsson 

Vice Ordförande: Linda Kempka

Sekreterare: Emma Malmén

Kö-ansvarig: Peter Carlsson

Ekonomiansvarig: Marius Sidetun 

Personalansvarig: Victor Lagerwall 

Ordförande, ekonomiansvarig och personalansvarig har markerade boxar i hallen vid förskolans huvudingång.  Man är alltid välkommen att lämna åsikter och meddelanden, anonymt som undertecknat.

Vid minsta fråga eller fundering är man alltid varmt välkommen att ta kontakt med oss.