Kalenderdatum för Höstterminen 2022

Planeringsdagar HT 2022

Planeringsdag på förskolan 2022-09-14

Planeringsdag på förskolan 2022-10-31 

Möten HT 2022 

Föräldramöte på förskolan Skogsgläntan 2022-10-05 med start klockan 18.00 

Städdagar HT 2022

Höststäd på förskolan Skogsgläntan 2022-10-22 med start klockan 08.00