Personalen

Tillsammans arbetar sex stycken engagerade förskolelärare och barnskötare.

Barngruppen består av ca tjugo barn, barnen är från ett till sex år och är indelade i två grupper baserat på ålder och utveckling. Vi följer läroplanen med som vi utformar efter Skolverkets och kommunens riktlinjer. Personalen lagar all mat på förskolan, ser till så att vi föräldrar känner oss trygga och ser alltid till att barnen får de bästa förutsättningarna efter deras individuella behov. 


Cecilia

Rektor och Skolchef

Cecilia är Rektor och Skolchef på Skogsgläntan och har arbetat på Föräldrakooperativet sedan start.  

Johan

Förskolelärare

Johan arbetar som förskolelärare. Barnen på förskolan är indelade i två grupper beroende på barnets ålder och utveckling. Johan ansvarar för gruppen som består av de yngre barnen. 

Annelie

Förskolelärare

Annelie arbetar som förskolelärare. Barnen på förskolan är indelade i två grupper beroende på ålder och utveckling. Annelie ansvarar för gruppen som består av de äldre barnen. 

Emma 

Emma arbetar heltid som barnskötare och har tidigare arbetat på andra förskolor inom Hammarö Kommun. 

Carolin

Carolin arbetar 50% som barnskötare. Carolin arbetar även som bland annat simskolelärare. 

Johanna

Johanna arbetar på förskolan sedan 2014. Johanna har tidigare studerat lärarprogrammet med 3,5 års universitetsstudier.

Camilla

Camilla är tjänstledig och studerar Statsvetenskap på Karlstad Universitet. Camilla arbetar just nu under lov och semesterperioder. 
Kontakt

Förskolan Skogsgläntan

Sadelvägen 10    
 663 42 Hammarö

+4679 104 23 23 

info@skogsglantan.nu

Måndag-fredag: 07:00-17:15