Välkommen 

till oss på Föräldrakooperativet Skogsgläntan

Fin natur, trygghet och ekologisk mat. 

Inför vårterminen 2023 öppnar vi äntligen upp för nya platser, varmt välkomna att anmäla intresse!

Om man vill börja hos oss höstterminen 2023 rekommenderar vi varmt att man anmäler intresse redan nu då vi fyller platser efter kö-system.

Utemiljö och natur

Skogsgläntan är ett föräldrakooperativ som ligger ute på Hammarö med skogen som närmaste granne.

På Skogsgläntan arbetar engagerade förskolelärare och barnskötare med barngruppen som består av runt 20 barn. Barnen är mellan ett till sex år gamla och är indelade i två grupper baserat på ålder och utveckling.

Vår verksamhet

Ekologisk mat, naturfokus och lågt nyckeltal. 

Ekologisk mat 

Personalen lagar all mat på förskolan, all frukt är ekologisk och vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att erbjuda ekologiska grönsaker. 

Naturfokus 

Vi vistas mycket utomhus. Vi har två inhägnade uteplatser med skogen som närmaste granne. På onsdagar är vi ute i skogen, där vi har vårt eget vindskydd.

Erfarenhet

Förskolan Skogsgläntan har över 30 års erfarenhet att bedriva förskola för barnens bästa.  Alla barn hos oss ska få möjlighet att tillgodose sina behov. Vi har låg personalomsättning.

Föräldrakooperativ

Vi är ett  föräldrakooperativ som vill anpassa oss till allas vardag och har därför valt att inte ha några föräldrainsatser i den dagliga verksamheten.

Föräldrakooperativet Skogsgläntan

Sadelvägen 10    
 663 42 Hammarö

+4679 104 23 23 

info@skogsglantan.nu

Måndag-fredag: 07:00-17:15